Badanie zagęszczenia gruntów Chrzanów

Badanie zagęszczenia gruntu najczęściej ma na celu sprawdzenie zgodności wbudowanego gruntu z założeniami projektowymi. Kontrolę zagęszczenia gruntu przeprowadza się m.in. dla: warstw podłoża drogowego, podsypek pod chodniki, posadzki, fundamenty oraz nasypów drogowych, kolejowych.

Badanie zagęszczenia gruntu wykonywane jest w zależności od potrzeb przy użyciu: lekkiej płyty dynamicznej, sondy dynamicznej DPL, DPM, DPH i DPSH lub w laboratorium na próbkach gruntów niespoistych pobranych do cylindrów.

Płyta dynamiczna pozwala na szybką kontrolę zagęszczenie podłoża do głębokości 0,5m, natomiast sondy dynamiczne pozwalają na zbadanie zagęszczenia gruntu nawet do głębokości 25m (sonda DPSH).