Filtracja i przetwarzanie danych LIDAR


Posiadamy dziesięcioletnie doświadczenie związane z filtracją i przetwarzaniem danych ze skaningu lotniczego LIDAR. Współpracując z firmą TMCE braliśmy udział m.in. w opracowaniu:

  • Numerycznego Modelu Terenu (DTM) i sieci hydrograficznej stanu Luizjana – USA
  • DTM i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (DSM) Nowego Orleanu po przejściu huraganu Kartina w 2005r – USA
  • ortofotomapy Paryża na podstawie cyfrowych zdjęć lotniczych oraz DTM pozyskanego w technologii LIDAR – Francja
  • DTM i DSM na potrzeby studiów ochrony środowiska prowincji Friuli – Włochy
  • danych na potrzeby inwentaryzacji zniszczeń po trzęsieniu ziemi w kwietniu 2009r. dla prowincji Abruzja – Włochy
  • DTM i DSM dla projektu ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (naturalnymi, technologicznymi, synergicznymi a w szczególności powodziowymi) – Polska