Geologia inżynierska i geotechnika

 

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w niniejsze dziedzinie oraz odpowiednie uprawnienia wydane przez Ministra Środowiska. Przykładowe realizacje w trakcie praktyki zawodowej:

 • Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego – na zlecenie KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. 
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla celów dokumentacji projektowej stabilizacji osuwiska w Biesiadkach – na zlecenie Sweco Infraprojekt Sp. z o.o. (opiniowane przez PIG). 
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla modernizacji pompowni wody w miejscowości Szewce i Zajeziorze – na zlecenie Sweco Hydroprojekt Sp. z o.o. 
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla obiektów Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej – na zlecenie MWM Sp. z o.o.
 • Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy basenu wód mineralnych przy ulicy Rycerskiej w Rzeszowie – na zlecenie MWM Sp. z o.o. 
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przylasek Rusiecki w Krakowie – na zlecenie „PRO-INSTAL” 
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Dąbrowskiego w Krakowie Podgórzu – na zlecenie Dąbrowskiego Sp. z o.o. 
 • Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy dwóch bloków wielorodzinnych wraz z garażami wraz z dojazdem i zjazdem z drogi publicznej przy ulicy Wybickiego w Krakowie – na zlecenie biura projektów i ekspertyz Archikon.
 • Opnie geotechniczne dla osiedla 14 budynków jednorodzinnych przy ul. Rydza Śmigłego w Krakowie – na zlecenie „Insygnium”
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B2) przy ulicy Bociana w Krakowie – kompleksowa obsługa geotechniczna na zlecenie wykonawcy Aedes S.A.
 • Budowa hali dostaw (IKEA) przy ulicy Conrada 66 w Krakowie – kompleksowa obsługa geotechniczna na zlecenie wykonawcy Rembor Sp. z o.o.
 • Browar Lubicz  budowa kompleksu budynków mieszkalno – biurowo – usługowych w Krakowie – sondowania geotechniczne nośności i zagęszczenia pod płyty fundamentowe wykonywanych budynków na zlecenie Chemkop-Laborgeo
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – KUJAWY – kompleksowa obsługa geotechniczna na zlecenie wykonawcy WTE Wassertechnik Polska Sp. z o.o.
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynkumieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, zjazdem, garażem podziemnym, parkingami naziemnymi i infrastrukturą techniczna przy ulicy Szwai i Bobrzyńskiego w Krakowie – na zlecenie SM Pogórze Sp. z o.o. ​
 • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynkumieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, zjazdem, garażem podziemnym, parkingami naziemnymi i infrastrukturą techniczna przy ulicy Szwai i Bobrzyńskiego w Krakowie – na zlecenie SM Pogórze Sp. z o.o. ​
 • Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości Pcim – na zlecenie SOLVER Sp. z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla odbudowy mostu na Potoku Spytkowickim w ciągu drogi gminnej Nr K470288 w miejscowości Spytkowice – na zlecenie Biuro Inżynierskie BTB
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu – na zlecenie Progresbud Spółka z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku halowo-usługowego w miejscowości Rusocice – na zlecenie Firma Handlowo – Usługowa Łukasik
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy obiektu „Parking Park & Ride” na działce nr 161 w miejscowości Świątniki Górne – na zlecenie JAPO Jan Poborski
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Kujawskiej w Krakowie – na zlecenie Kujawska Residence Spółka z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy hali z częścią socjalno-biurową w miejscowości Wlosań – na zlecenie Perforacja – blachy perforowane Sp. z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy całorocznego ośrodka sportów zimowych wraz z zesposlem basenów w rejeonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie – na zlecenie ARCHI-PLUS Przemysław Markiewicz-Zahorski
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla rozbudowy zakładu produkcyjnego ESSYSTEM NT w Dobczycach – na zlecenie ES-SYSTEM NT Sp. z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku biurowego z 8 kondygnacjami nadziemnymi oraz 2 kondygnacjami podziemnymi w Krakowie – na zlecenie prywatnego inwestora
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy pompowni odwodnieniowej w miejscowości Łączany – na zlecenie MGBI Ryszard Zima
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy magazynu płodów rolnych oraz hali na maszyny w miejscowości Łuczyce – na zlecenie prywatnego inwestora
 • Projekt robót geologicznych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w miejscowości Myślenice – na zlecenie Otto Sp. z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym w miejscowości Węgrzce Wielkie – na zlecenie WW Strefa Sp. z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy pięciu budynków wielorodzinnych wraz z instalacjami wody, c.o., kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, dojściami, dojazdami i miejscami postojowymi w Wieliczce – na zlecenie REAL ASSETS FUND Sp. z o. o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej przebudowy i nadbudowy bloku „D” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku – na zlecenie „MW Technic” Sp. z o.o.
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej budowy zespołu 6 budynków usługowych z wbudowanymi garażami, stacjami trafo wolnostojącymi, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, dróg wewnętrznych, parkingów zewnętrznych przy ul. Jurajskiej w Krakowie – na zlecenie PAWO DOM
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy budynku ekspozycyjnego pojazdów zabytkowych wraz z zapleczem renowacyjnym, magazynowym i biurowym w miejscowości Libertów – na zlecenie Autorskie Studio Projektowe Architekton – Roman Sacha
 • Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy studni chłonnych (urządzeń rozsączających) na ścieki ze stacji uzdatniania wody z systemem kanalizacji zewnętrznej oraz budowy zbiornika odparowującego na ścieki przemysłowe dla Zakładu Ludynia w miejscowości Czostków – na zlecenie H+H Polska Sp. z o.o.
 • Projekt robót geologicznych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanej budowy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Henryka Sienkiewicza w miejscowości Miechów – na zlecenie Delikatesy Mięsne Karina Kiwior-Świda

illustration of cross section of ground