Badanie gruntu Chrzanów

Przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę badań gruntu. Posiadamy duże doświadczenie w określaniu parametrów geotechnicznych w terenie, w warunkach in-situ oraz w laboratorium.

Wykonujemy następujące biadania gruntu:

 • analiza makroskopowa z ciągłym profilowaniem nawiercanych otworów,
 • sondowania statyczne i dynamiczne,
 • badania płytą statyczną i dynamiczną,
 • badania laboratoryjne.

Wszystkie uzyskane parametry są z godne z Polskimi normami oraz obowiązującym Eurokodem 7.
Badania gruntu wykonujemy na potrzeby:

 • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej
 • budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, usługowego i użyteczności publicznej.
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących
 • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych)
 • obiektów hydrotechnicznych
 • składowisk odpadów
 • osuwisk
 • obsługi geotechnicznej budów