Wiercenia udarowe RKS

Oferujemy możliwość wykonania otworów badawczych zestawem udarowym RKS. Sonda rdzeniowa RKS jest urządzeniem służącym do pobierania próbek gruntu w celach badawczych dla ustalenia parametrów geotechnicznych oraz stopnia kontaminacji.
Bardzo dobrze sprawdza się przy badaniach gruntów antropogenicznych np.
na zwałowiskach lub składowiskach. Sondowania można wykonywać do głębokości około 10m p.p.t. Dzięki niewielkim gabarytom sondowanie można wykonywać w trudno dostępnych miejscach tj. teren podmokły, mocno nachylone zbocza, teren zabudowany, wnętrza budynków.

Zalety próbników udarowych RKS:

  • idealne do gruntów zawierających gruz i kamienie,
  • pozwalają pobrać próby gruntu w terenach miejskich i przemysłowych,
  • pobrane próbki są czyste, nie używa się żadnych substancji smarujących,
  • bardzo wytrzymałe żerdzie i próbniki,
  • dobrane średnice i długości pozwalają na szybki i nieuciążliwy pobór prób,
  • w zestawie próbnik wkładkowy pozwalający pobrać nienaruszone próby do wkładki PCV lub elastycznego kołnierza foliowego.

 

wiercenie udarowe RKS Kraków, wiercenie udarowe RKS Wieliczka, wiercenie udarowe RKS Skawina, wiercenie udarowe RKS Bochnia, wiercenie udarowe RKS Brzesko, wiercenie udarowe RKS Tarnów, wiercenie udarowe RKS Rzeszów, wiercenie udarowe RKS Przemyśl, wiercenie udarowe RKS Katowice, wiercenie udarowe RKS Myślenice