Wzmacnianie podłoża gruntowego

Występowanie w podłożu budowli warstw gruntów mineralnych słabonośnych (np. luźnych niesposistych, miękkoplastycznych gruntów spoistych), gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych, skutkuje określeniem warunków gruntowych jako złożone lub skomplikowane.
Zapewnienie odpowiedniej nośności podłoża, stateczności budowli i ograniczenie jej osiadań w przypadku posadawiania na gruntach słabonośnych wymaga ich odpowiedniego wzmocnienia.
Analizując właściwości podłoża gruntowego, należy mieć na uwadze planowaną inwestycję: jej wielkość, obciążenia przekazywane na podłoże i wymagania dotyczące ograniczenia i ujednolicenia osiadań. Parametry te decydują niejednokrotnie o ostatecznej ocenie jakości i przydatności podłoża gruntowego i w konsekwencji, przyjęciu określonego sposobu posadowienia.

Nasza firma specjalizuje się w wzmacnianiu podłoża gruntowego z zastosowaniem mikropali i mikropali kotwiących.