Hydrogeologia

W dziedzinie hydrogeologii nasze doświadczenie nabyto min. podczas opracowywania zaprezentowanych poniżej projektów i dokumentacji hydrogeologicznych. Większość opracowań  powstała podczas współpracy naszego zespołu hyrdogeologicznego z firmą Wodeko.

  • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla studni wierconej Otw-1bis w Balicach – wiercenie otworu, próbne pompowania, badania laboratoryjne gruntu i wody – Inwestor MPL Kraków – Balice [referencje hydrogeologia – zobacz]
  • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych dla studni wierconej Otw-1 przy al.29-listopada w Krakowie – wiercenie otworu, próbne pompowania, badania laboratoryjne gruntu i wody – Inwestor Uniwersytet Rolniczy [referencje hydrogeologia – zobacz]
  • Dokumentacja likwidacji otworu studziennego SA-1 dla zaopatrzenia w wodę dla celów awaryjnych Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych „MADRO” Kraków – likwidacja otworu studziennego – Inwestor Atrium Residance sp. z o.o. [referencje hydrogeologia – zobacz]
  • Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego UR-1b – poszukiwawczego za wodą – w utworach czwartorzędowych w celu ujęcia wód podziemnych – Inwestor Uniwersytet Rolniczy
  • Operat wodnoprawny do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych w Krakowie przy ul. Łukasińkiego – Inwestor Titan Lux sp. z o.o.
  • Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi – wiercenia otworów, próbne pompowania wraz z badaniami terenowymi, badania laboratoryjne gruntu i wody – Inwestor Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczna (inna) na wykonanie otworów wiertniczych (kolektorów ciepła) w celu wykonania instalacji grzewczej w miejscowości Dobieszowice – na zlecenie prywatnego inwestora
  • Projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczna (inna) z wykonania otworu technicznego pod głęboki uziom anodowy w miejscowości Jarosław – na zlecenie JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. [referencje hydrogeologia – zobacz]