Wiertnictwo


Nasze przykładowe realizacje:

  • Wykonanie otworów rdzeniowych dla inwestycji pt. „Wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, zadanie 4: węzeł Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa) dł. ok. 18.335” – na zlecenie Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. 
  • Wykonanie otworów rdzeniowych dla inwestycji pt. „Budowa linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze” – na zlecenie Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. 
  • Wykonanie otworów rdzeniowych dla inwestycji pt. „Wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Domaradz (bez węzła) węzeł „Miejsce Piastowe”” – na zlecenie Zakład Usług Geologicznych GEOTECH Sp. z o.o. 
  • Wykonanie otworów piezometrycznych na trenie cementowni Odra – na zlecenie AGRO TRADE Grzegorz Bujak
  • Wykonanie otworów rdzeniowych na Trasie Łagiewnickiej – na zlecenie GEOSERWIS Sebastian Jarosz
  • Wykonanie otworów rdzeniowych dla modernizacji PKP Olkusz – na zlecenie PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 
  • Wykonanie otworów rdzeniowych w kopalni Józefka w Górnie – na zlecenie AGRO TRADE Grzegorz Bujak
  • Wykonanie otworów rdzeniowych dla budowy drogi ekspresowej S1 odcinek Bielsko Biała – Mysłowice – na zlecenie GLOBAL GEOLOGIA Michał Konopka, Paweł Rogowski s.c.