Wiercenia obrotowe – świdrem spiralnym (sznekiem)

Posiadamy wiertnica geologiczna WSG-W przystosowana do wierceń świdrami ślimakowymi (sznekami) „na sucho”. Urządzenie zamontowane jest na samochodzie pickup marki Ford Ranger. Całe sterowanie elementami wiertnicy odbywa się w systemie hydraulicznym.

Dzięki dużemu momentowi obrotowemu wiertnica bez większych problemów przewierca się przez twarde grunty i asfalt. Głębokość wiercenia 20 do 30m p.p.t.