Geolog Wieliczka – Tel. 507 077 968. Badanie gruntu Kraków, Skawina, Wieliczka, Bochnia

Geotechnika, geologia inżynierska i hydrogeologia wchodzą w skład oferty firmy geologicznej KrakGeo. Przedsiębiorstwo usługi geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne świadczy w miastach Wieliczka, Kraków, Skawina, Bochnia jak również w całej Małopolsce.

W celu odpowiedniego zaprojektowania fundamentu pod przyszłą inwestycję niezbędne jest wykonanie badań gruntu.

Na państwa zlecenie wykonujemy badania gruntu w terenie metodami otworowymi, sondowaniami dynamicznymi i powierzchniowymi oraz pobieramy próby gruntu i wody. Zakres i dokładność badań gruntu ustalany jest razem z inwestorem i projektantami. Wyznaczamy parametry geotechniczne gruntu w warunkach „in situ” oraz w akredytowanym laboratoriom geotechnicznym.

Dokładamy starań by wykonane badanie gruntu dostarczyło projektantom jak najdokładniejsze parametry fizyczne i mechaniczne ośrodków gruntowych. Oferta prac terenowych zawiera wiercenia ręczne, udarowe i mechaniczne, sondowania, badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną i statyczną, analizę makroskopową gruntów oraz pomiar zwierciadła wód gruntowych.

Pobieramy próby gruntów o naturalnym uziarnieniu (NU), naturalnej wilgotności (NW) oraz o nienaruszonej strukturze (NNS). W laboratorium wykonujemy badania gruntu (pobranych próbek) w celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych wytypowanych warstw gruntów. W pobranych próbach wody oznaczmy jej agresywność względem betonu i stali.