Geolog Skawina – Tel. 507 077 968. Badanie zagęszczenia gruntów Skawina, Kraków, Wieliczka, Bochnia

Geologia inżynierska, geotechnika i hydrogeologia należą do oferty przedsiębiorstwa geologicznego KrakGeo. Firma usługi geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne świadczy w miastach Skawina, Kraków, Wieliczka, Bochnia jak również w całej Małopolsce.

Badanie zagęszczenia gruntów wykonywane jest wszędzie tam gdzie inwestorowi zależy na wyeliminowaniu długotrwałego osiadania obiektów. Oferujemy państwu badanie zagęszczenia gruntu przy pomocy lekkiej płyty dynamicznej i sondowań dynamicznych: DPL, DPM i DPH oraz badanie pobranych prób gruntu w laboratorium.

Badanie zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną wykonuje się gównie dla nasypów drogowych i kolejowe, nasypów zapór wodnych, dróg, autostrad, pasów startowych i innych. Badanie daje szybkie wyniki w postaci dynamicznego modułu odkształcenia podłoża. Korzystając z odpowiednich korelacji nasi specjaliści mogą wyznaczyć wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża na miejscu i podać kierownikowi budowy lub projektantowi. Za pomocą płyty dynamicznej można zbadać warstwy podłoża do głębokości 0,5 m.

Zagęszczenie głębszych stref ośrodka gruntowego możemy zbadać za pomocą sondy dynamicznej stożkowej DPL, DPS lub DPSH. Rodzaj sondy dobiera się w zależności od głębokości wymaganego rozpoznania oraz rodzaju gruntów niespoistych występujących w podłożu.

Badanie zagęszczenia gruntów wykonujemy również w laboratorium geotechnicznym na próbkach gruntów niespoistych pobranych do cylindrów.