Geolog – Usługi geologiczne Brzesko tel. 507 077 968

Świadczymy profesjonalne usługi geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii. Nasz zespół składa się z doświadczonych i rzetelnych specjalistów. Posiadamy wszystkie potrzebne uprawnienia geologiczno inżynierskie i hydrogeologiczne wymagane przez Ministerstwo Środowiska.

W ramach usług geologicznych wykonujemy:

 • prace terenowe pomiarowe (niwelacja otworów) i geologiczne (kartowanie geologiczno-inżynierskie, profilowanie wyrobisk, dozór i kierowanie robotami geologicznymi)
 • roboty geologiczne powierzchniowe (odkrywki i szybiki) i wiertnicze (mechaniczne, udarowe, ręczne)
 • badania polowe (analiza makroskopowa, pomiary zwierciadła wód gruntowych i sączeń, pobieranie prób gruntu i wody oraz sondowania)
 • badania laboratoryjne (gruntu i wody)
 • prace kameralne

Sporządzamy dokumenty:

 • studia geologiczne
 • opinie geotechniczne,
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty geotechniczne
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodnoprawne
 • sprawozdania i protokoły

Efekty naszej pracy cieszą się z dużym zadowoleniem u naszych klientów o czym świadczą liczne referencje oraz wieloletnie współprace. Siedziba naszej firmy znajduje się w Krakowie. Nasze usługi świadczymy na obszarze województwa małopolskiego i sąsiadujących województw. Zapraszamy na spotkanie lub do kontaktu telefonicznego.