Geolog – Usługi geologiczne Miechów tel. 507 077 968

Nasza firma świadczy usługi geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii. Współpracujemy z firmami geodezyjnymi i instalacyjnymi dzięki czemu nasze usługi możemy wykonywać kompleksowo. Zajmujemy się również filtracją i przetwarzaniem danych ze skaningu laserowego LIDAR.
Oferowane przez nas usługi geologiczne realizowane są na wysokim poziomie z dbałością o szczegóły w możliwie najkrótszym terminie. Do tej pory zrealizowaliśmy zlecenia dla wielu inwestorów prywatnych i firm na terenie województwa małopolskiego i województw sąsiednich.

Wykonujemy badania podłoża gruntowego dla potrzeb:

  • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej
  • budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, usługowego i użyteczności publicznej.
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących
  • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wierz telekomunikacyjnych)
  • obiektów hydrotechnicznych
  • składowisk odpadów
  • osuwisk

W ramach usług geologicznych oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowym.

W naszej ofercie są również usługi hydrogeologiczne związane z projektowaniem oraz wykonaniem studni, piezometrów, odwodnień budowlanych oraz dokumentowaniem zasobów wód podziemnych.

W związku z lokalizacją naszej siedziby w Krakowie, usługi geologiczne świadczymy na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub na spotkanie do naszej siedziby w Krakowie. Równie chętnie spotkamy się z Państwem na terenie planowanej inwestycji na obrębie województwa małopolskiego i sąsiednich.