Geolog – Usługi geologiczne Wielka Wieś – Tel. 507 077 968

KRAKGEO Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii. Dzięki bliskiej współpracy z firmami geodezyjnymi i połączeniu tych dwóch obszarów działania, możemy przedstawić Państwu kompleksową ofertę współpracy geologiczno-geodezyjnej. Pozwala ona na wsparcie w wielu projektach inwestycyjnych, na każdym z etapów projektu począwszy od doradztwa (wstępnej opinii) przed zakupem działki budowlanej. Bazując na naszym doświadczeniu, posiadanym sprzęcie oraz przy stałej współpracy z zaprzyjaźnionymi geodetami, możemy Państwu zaoferować następujące usługi geologiczne i geodezyjne:

Geologia inżynierska i geotechnika:

 • Badanie gruntu na potrzeby budownictwa
 • Roboty geologiczne powierzchniowe i wiertnicze
 • Prace terenowe
 • Badania polowe
 • Badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej
 • Obsługa geotechniczna budów
 • Prace dokumentacyjne
 • Rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji

Hydrogeologia:

 • Budowa ujęć wód podziemnych (studnie głębinowe)
 • Budowa ujęć wód podziemnych (studnie głębinowe)
 • Wykonania sieci monitoringowej wód podziemnych (piezometry)
 • Analizy skażenia środowiska wodnego na podstawie wyników z sieci monitoringowej
 • Odwodnienia budowlane
 • Pompy ciepła
 • Prace terenowe
 • Roboty geologiczne wiertnicze
 • Badania laboratoryjne gruntów i wody
 • Ustalenie warunków hydrogeologicznych
 • Obsługa hydrogeologiczna
 • Prace dokumentacyjne

Geodezja:

 • Analiza lokalizacji pod inwestycje
 • Wykonanie dokumentacji projektowej
 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • Pomiary realizacyjne
 • Podziały i wznowienia granic działek
 • Pomiary przemieszczeń obiektów
 • Dokumentacja fotograficzna (lotnicza) prowadzonej inwestycji