Wiercenia rdzeniowe Szczecin – Tel. 507 077 968

Ze względu na możliwość poboru próbki gruntu wybranego interwału są Państwo w stanie określić właściwości fizyczno-mechaniczne czy też inne wybrane parametry pobranej próbki. Wiercenie metodą rdzeniową pozwala na uzyskanie najwyższej jakości próbek jakie znajdują dalej zastosowanie przy projektowaniu obiektów inżynieryjnych, infrastrukturalnych czy kubaturowych.

Dzięki sprzętowi jakim dysponujemy jesteśmy w stanie wykonywać wiercenia rdzeniowe do głębokości 100m rdzeniówką PQ – rdzeń 85mm i do głębokości 70m rdzeniówką CSK – rdzeń 102mm.

W zależności od rodzaju podłoża oraz powierzonego nam zadania dobieramy zarówno narzędzie skrawające koronkę jak i sam typ rdzeniówki by zagwarantować maksymalny uzysk rdzenia. W przypadku formacji miękkich i średnio twardych stosujemy koronki z płytkami PCD. W momencie napotkania na formacje twarde lub bardzo abrazywne stosujemy koronki z diamentami ziarnistymi lub impregnowane (z proszkiem diamentowym).

Z naszego doświadczenia wiemy, że możemy zagwarantować minimum 80% uzysku rdzenia. Należy pamiętać, że przynajmniej 80% uzysku rdzenia z zadanego interwału wiercenia można traktować jako reprezentatywną próbkę zgodnie z aktualnymi zaleceniami Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wraz z procentowym wzrostem uzysku rdzenia 80% do 100% rośnie możliwość określenia pełnych danych o przewierconej kopalinie. Informacje takie jak granica między formacjami, kąta ich zapadania, miejsc występowania mineralizacji czy procentowej zawartości i mineralizacji poszczególnych kopalin w próbce.

Sam proces rdzeniowania to nie tylko wiercenia rdzeniowe. Po odwierceniu poszczególnego interwału rdzeń (dzięki metodzie wrzutowej w odróżnieniu od metody klasycznej) transportowany jest na powierzchnię w rurze rdzeniowej zawieszonej na linie. Na powierzchni rura rdzeniowa zostaje opróżniona a rdzeni składowany w przeznaczonych do tego pojemnikach. Na tym etapie prac zapewniamy nadzór i opis próbki przez wykwalifikowanego geologa.

Jesteśmy w stanie zaproponować państwu szeroki wachlarz wierceń rdzeniowych (nie tylko ze względu na średnicę jak i używane narzędzie wiertnicze) ale również ze względu na samą technologie wiercenia to jest:

  • wiercenie klasyczne gdzie rdzeniówka zapuszczana jest na przewodzie wiertniczym, a transport rdzenia odbywa się każdorazowo przez wyciągnięcie na powierzchnię całego przewodu.
  • wiercenie wrzutowe z rurą wewnętrzną do transportu rdzenia gdzie rura ta zapuszczana jest swobodnie na linie do otworu przez przewód wiertniczy cienkościenny pełniący funkcję rury okzadzinowej. Transport rdznia nie wymaga wyciągania przewodu wiertniczego na powierzchnie.

W celu sprawnego wykonywania zleceń posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz najnowszy sprzęt to jest wiertnica Comacchio Geo 305 (rok produkcji 2020) oraz osprzęt francuskiej firmy DATC (będącej liderem w zakresie dostaw i produkcji narzędzi wiertniczych) dzięki któremu możemy wykonać wiercenia rdzeniowe do głębokości około 70 metrów średnicami (rdzenia) 85 mm i 102 mm – metodą wrzutową oraz klasyczną.

Wiercenia rdzeniowe Szczecin

Wiercenia rdzeniowe wykonujemy w następujących miastach:
Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Krynica-Zdrój, Piła, Poznań, Przemyśl, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Łódź.