Wiercenie piezometrów Kraków, Skawina, Wieliczka, Bochnia

Piezometry służą do mierzenia bezpośredniego poziomu hydraulicznego wody i wysokości ciśnienia piezometrycznego w warstwach wodonośnych. Piezometry wiercone są jako mało średnicowe otwory bez urządzeń pompujących. Woda z warstw wodonośnych ujmowana jest przez dno otworu lub perforowaną część czynną. Otwory hydrogeologiczne obserwacyjne wykonywane są jako specjalne otwory dla prowadzenia obserwacji podczas pompowań hydrowęzłowych lub dla rozpoznania schematu krążenia i dynamiki wód podziemnych, opróbowania hydrogeochemicznego, pomiarów temperatury, badań izotopowych.

Oferujemy wiercenie piezometrów wraz dokumentacją. Wykonujemy pompowanie próbne i oczyszczające, dokumentację przed i po wykonawczą. Dysponujemy nowoczesnym i specjalnym sprzętem potrzebnymi do wykonywania naszych usług. Opracowany dokument przedstawiamy właściwemu organowi administracji geologicznej.